REKRUTACJA KLASA I ROK SZKOLNY 2018/19

REKRUTACJA 2018/19
DRODZY RODZICE
z dniem 1 marca rozpoczynamy rekrutację do naszej szkoły :
Klasa I – zasady
DZIEŃ OTWARTY
BEZPIECZNA – RODZINNA SZKOŁA
KLASY DO 12 -14 OSÓB

 1. Rekrutacją do klasy I objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły „Kartę zgłoszenia ucznia” w wyznaczonym terminie od 1 MARCA do 16 SIERPNIA 2018r   Karta_zgloszenia-IPS KLASA 1
 2. Warunkiem przyjęcia do klasy I jest uzyskanie opinii pisemnej wychowawcy oddziałów przedszkolnych i przedszkoli.
 3. W przypadku zgłoszenia sześcioletniego dziecka do kl.I prosimy o złożenie bilansu sześciolatka 
 4. W przypadku dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Montessori z oddziałami przedszkolnymi lub Przedszkola Montessori/ Przedszkola Językowego/Przedszkola Dwujęzycznego w procesie rekrutacji uwzględniana jest opinia wychowawcy grupy. 
 5. Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców o przyjęciu dziecka do szkoły w terminie do 18 SIERPNIA 2018r
 6. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rekrutacji Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są w terminie 7 dni do:
  1. zapoznania się z procesem dydaktycznym Programu Edukacji Brytyjskiej i Programu Edukacji Polskiej
  2. przedstawienia informacji na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  wydanego przez placówkę, do której uczęszczało dziecko po jego utrzymaniu – w ustawowym terminie.
 7. Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Terminy rekrutacji do klasy I – rok szkolny 2018/2019

 1. Składanie „Kart zgłoszenia dziecka” do sekretariatu szkoły – do  16 SIERPNIA 2018 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne 
  • termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z Rodzicami kandydata zgodnie z kolejnością wpływu „kart zgłoszenia” do sekretariatu szkoły;
  • w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonej rozmowy kandydat zostaje wpisany na listę uczniów klasy I, a Rodzice są zobowiązani do dopełnienia formalności;
  • niedopełnienie formalności w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy uczniów klasy I, a tym samym udostępnieniem miejsca kolejnej chętnej osobie;
  • rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone do czasu wyczerpania miejsc na liście klasy I.

Rodziców obecnych uczniów Szkoła Dwujęzycznej Montessori, którzy pragną zapisać kolejne dziecko do naszej szkoły (do klasy I) prosimy o złożenie „Karty zgłoszenia” najpóźniej do 30 SIERPNIA 2018 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Absolwenci  oddziałów przedszkolnych
  • Karta zgłoszenia 
  • opłata rekrutacyjna  
 2. Kandydaci z innych placówek:
  • Karta zgłoszenia 
  • opłata rekrutacyjna 
  • „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydana przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.

Opłat związanych z rekrutacją można dokonać gotówką w momencie składania karty zgłoszenia 

http://radioplus.com.pl/radom/pierwsza-taka-w-radomiu-22564

zaprasza

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego

Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna Montessori
Partner International Primary School
ul. Traugutta 34 , Radom
+48 48 3635095

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!