EDUKACJA DWUJĘZYCZNA I MIĘDZYNARODOWA

 w naszym Centrum IBO realizują uczniowie program brytyjski i dwujęzyczny. Centrum posiada licencje. Program Brytyjski można realizować w systemie popołudniowym. Grupa uczniów 10 osób. Koordynator IBO : 735767676

Wszystkie zajęcia edukacyjne w międzynarodowej szkole podstawowej Primary International School odbywają się w języku angielskim z wyjątkiem edukacji polonistycznej matematycznej społecznej (klasy I-III) / języka polskiego (klasy IV-VIII) oraz treści związanych z historią i geografią Polski (w związku z wymaganiami MEN dotyczącymi oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych). Tym samym uczniowie równocześnie realizują nie tylko treści programowe dotyczące danego przedmiotu, ale także doskonalą swoje kompetencje językowe w zakresie słuchania, czytania i wypowiadania się w języku angielskim. Uczniowie dwujęzycznej szkoły podstawowej Primary International School intensywnie uczą się języka angielskiego w najefektywniejszy sposób. W międzynarodowym środowisku szkolnym mają oni nieustanny kontakt z uczniami i nauczycielami posługującymi się językiem angielskim.

Egzaminy Cambridge z języka angielskiego:

Young Learners English to seria trzech testów na różnym poziomie zaawansowania (Starters, Movers, Flyers). Są one specjalnie przygotowane dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów poprzez zabawę. Każdy z testów składa się z trzech części: słuchania, czytania i pisania, mówienia. Im wyższy poziom testu, tym dłuższe są poszczególne części. Young Learners English sprawdzają znajomość słownictwa z dedykowanej egzaminowi listy, rozumienie krótkich tekstów, mówienie, znajomość poprawnej pisowni i prostych czasów gramatycznych.

Cambridge English: Key for Schools (KET) jest kolejnym po Young Learners egzaminem oferowanym przez Cambridge. Zadania są na poziomie A2, zgodnie ze skalą CEFR. Sprawdza rozumienie najczęściej używanych słów i wyrażeń, umiejętność czytania krótkich i prostych tekstów, umiejętność przedstawiania się i opisywania siebie oraz najbliższego otoczenia, zdolność uczestniczenia w rozmowie w języku angielskim, dotyczącej codziennych, znanych uczniowi, prostych tematów.

Cambridge Preliminary for Schools (PET) to kolejny po KET egzamin, skupiający się na takich umiejętnościach w języku angielskim jak: rozumienie instrukcji i ogłoszeń, wyrażanie prostych opinii na tematy abstrakcyjne oraz tematy związane z kulturą, rozumienie rutynowych informacji i artykułów, pisanie listów lub notatek na znane lub przewidywalne tematy. Uczniowie otrzymują certyfikat, który jest uznawany przez instytucje edukacyjne i firmy na całym świecie. Zgodnie z CEFR, zagadnienia z tego egzaminu dotyczą poziomu B1. Egzamin podzielony jest na 3 części: czytanie i pisanie (90 minut), słuchanie (30 minut), mówienie (10-12 minut). Wynik egzaminu jest średnią arytmetyczną ze wszystkich jego części.

International School realizuje program Cambridge Primary, przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Cambridge Primary oferuje międzynarodowe nauczanie, rozwijające zarówno umiejętności uczniów, jak i ich wiedzę w obszarach języka angielskiego, matematyki i nauk ścisłych. Przedmioty te prowadzone są w całości w języku angielskim. Cambridge Primary jest w pełni przystosowany do wdrażania w szkołach anglojęzycznych i dwujęzycznych, a także kompatybilny z podstawą programową w danym kraju. Oprócz wysokiej klasy programów przedmiotowych, Cambridge International oferuje również program Cambridge Global Perspectives, który umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz uczy badawczego odkrywania świata poprzez pracę metodą projektów. W  International School program ten będzie realizowany jako osobny przedmiot, aby uczniowie mieli możliwość w praktyce użyć wiedzy zdobytej podczas zajęć edukacyjnych i samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania badawcze.Program Cambridge ICT Starters zapewnia uczniom możliwość poznawania środowiska technologii informacyjnych.Cracow International School od przedszkola stosuje program Cambridge Primary, oferując międzynarodową edukację już od najmłodszych lat.Programy Cambridge dedykowane są dla uczniów w wieku od 5 do 19 lat i stosowane przez najlepsze międzynarodowe szkoły na całym świecie. Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary i Cambridge Advanced pozwalają na płynne przejście pomiędzy poszczególnymi etapami edukacji. Szeroka gama przedmiotów i możliwość dostosowania treści do narodowej podstawy programowej pozwalają uczniom zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie. Nowoczesne metody nauczania i networking ze szkołami z kilkudziesięciu krajów stwarzają niepowtarzalną możliwość uczenia się w międzynarodowym środowisku, w pasjonującym i otwartym otoczeniu. Edukacja Cambridge została oparta na pięciu fundamentach.

Są to:

  • międzynarodowy program edukacji,
  • przemyślany proces nauczania i uczenia się,
  • światowy system oceniania,
  • świadomość międzykulturowa,
  • tworzenie globalnych społeczności.

Programy Cambridge oferują uczniom:

  • wysokiej klasy międzynarodowy system nauczania
  • nauczanie anglojęzyczne lub dwujęzyczne
  • elastyczność metod pracy i kompatybilność z narodową podstawą programową
  • pracę pod okiem kreatywnych nauczycieli, przeszkolonych przez metodyków Cambridge
  • dostęp do materiałów stworzonych przez Cambridge oraz kontakt z międzynarodowymi szkołami na całym świecie

Kwalifikacje oferowane przez Cambridge są rozpoznawalne na całym świecie i cenione zarówno przez szkoły średnie, wyższe jak i pracodawców. Uczniowie mają więc pewność, że niezależnie od tego, czy zdecydują się pozostać w swoim kraju, czy podjąć edukację lub pracę w dowolnym zakątku świata, będą mieli solidne i rozpoznawalne w niemal każdym kraju wykształcenie, które będzie atutem na rynku pracy. Cambridge International  School stawia na łączenie szerokiej wiedzy przedmiotowej z umiejętnościami logicznego myślenia oraz rozumienia konceptów. Pozwala systematycznie monitorować postępy uczniów i wspierać ich w procesie zdobywania wiedzy w nauczaniu anglojęzycznym i dwujęzycznym.

Egzaminy dla uczniów z programu Cambridge Primary:

Testy Cambridge Primary Checkpoint – to testy podsumowujące program Cambridge Primary. Obejmują język angielski, matematykę i przedmioty ścisłe. Istotne jest to, że test z języka angielskiego dostępny jest w dwóch wersjach – angielski jako język ojczysty oraz angielski jako drugi język. Cambridge Primary Checkpoint pozwalają uczniom sprawdzić jakie są ich mocne strony oraz nad jakimi zagadnieniami powinni popracować. Testy te oceniane są przez zewnętrznych egzaminatorów Cambridge, zgodnie z jednolitą dla uczniów na całym świecie punktacją. Do testów uczniowie mogą przystąpić w maju lub w październiku. Zagadnienia sprawdzane przez Cambridge Primary Checkpoint są zgodne z międzynarodową podstawą programową Cambridge Primary dla języka angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych. Każdy uczeń otrzymuje szczegółowy raport, w którym uwzględniona jest punktacja za cały przedmiot, punktacja za poszczególne działy, a także informacje o pytaniach, z którymi poradził sobie najlepiej lub najsłabiej.

Testy Cambridge Primary Progression Tests – to testy, które uczniowie piszą co roku. Obejmują język angielski, matematykę i przedmioty ścisłe. Adresowane są do etapów 3, 4, 5 i 6 Cambridge Primary. Są oceniane przez nauczycieli ze szkoły, w której uczy się dziecko, zgodnie z jednolitą dla uczniów na całym świecie punktacją. Mogą być przeprowadzane w dowolnym momencie roku szkolnego. Pozwalają na monitorowanie postępów edukacyjnych zarówno pojedynczych uczniów, jak i grup klasowych na tle innych klas, szkoły na tle innych szkół, itp.

error: Nie kopiuj !!