Menu

e-Twinning

ews logo

llpfrse

został wprowadzony do edukacji europejskiej w 2004 roku. Jest akcją adresowaną do szkół. Zapewnia nauczycielom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy, dzielenia wspólnych zainteresowań i rozwijania wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi.

eTwinning:

 • zachęca nauczycieli i uczniów do nauki poprzez intensywne stosowanie techniki cyfrowej. Internet traktuje jako główny środek komunikacji. Jego użycie jest urozmaicone, od bardzo prostych programów, takich jak poczta elektroniczna lub czaty do bardziej zaawansowanych, takich jak Systemy Zarządzania Nauką albo cyfrowe prezentacje dźwiękowe lub wideo.
 • pomaga nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej rozumieć kulturę ojczysta i jej wartości. Otwiera drzwi do edukacji przyszłości,która jest bardziej międzynarodowa, oparta o współpracę, spersonalizowana i zintegrowana niż edukacja podzielona na przedmioty, jednakowadla wszystkich, która dominuje obecnie.
 • W programie eTwinning język i technika stają się środkami do nauki, porozumienia, rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.Partnerstwo szkolne jest dobrym sposobem przygotowania młodych ludzi do życia w społeczności wielojęzycznej i wielokulturowej, w której ludzie są połączeni w sieci społeczne odpowiednio do swoich zainteresowań

Zalety projektów eTwinning:

 • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
 • motywacja do nauki,
 • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
 • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
 • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
 • stosowanie metody projektru (szczgólnie ważne w gimnazjach),
 • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk,
 • każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów,
 • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.
prawa autorskie dyrektor Anna Maciejewska

prawa autorskie dyrektor Anna Maciejewska
error: Nie kopiuj !!