Menu

PREZYDIUM SZKOŁY

Nowy rok niesie nowe wyzwania. Kto im sprosta? Kto zaprezentuje najlepszy plan wyborczy?


 Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania

„Zasady proste w życiu mam, nie rób drugiemu tego, czego Ty nie chcesz sam.”

(„Bałkanica”, Piersi)

 1. Nie używam wulgaryzmów.
 2. Nie niszczę mienia szkolnego.
 3. Nie przerywam kiedy ktoś mówi.
 4. Okazuję wszystkim życzliwość i szacunek.
 5. Używam zwrotów grzecznościowych.
 6. Dbam o bezpieczeństwo.
 7. Nie palę i nie spożywam alkoholu.
 8. Szanuję pracę i własność drugiego człowieka.
 9. Jestem prawdomówny, kłamstwo i tak obróci się przeciwko mnie.
 10.  Reaguję na dostrzeżone przejawy zła.
 11.  Ubieram się stosownie do sytuacji – strój świadczy o mnie.
 12.   Dbam o higienę osobistą i porządek wokół mnie.
 13.  Jestem punktualny, nie spóźniam się.
 14.   Pamiętam, że wszyscy mają jednakowe prawa.
 15.   Nie używam przemocy.
 16. Wyrażam własne zdanie i szanuję opinię innych.
 17.   Jestem dumny, że jestem uczniem Gimnazjum Językowego
  w Radomiu i zrobię wszystko, żeby szkoła była dumna ze mnie.

 „Chcę, aby gimnazjum, do którego uczęszczam było przyjazne i bezpieczne, jestem jego uczniem, więc ode mnie też zależy jego wizerunek. Będę przestrzegał „Szkolnego Kodeksu Dobrego Zachowania”, abym mógł zgodnie i harmonijnie współpracować z kolegam i pracownikami szkoły.”

 

error: Nie kopiuj !!