Drodzy Rodzice,

GALERIA BAMBINI MONTESSORI

Rekrutujemy całe Rodziny , nie tylko Dziecko, dlatego zależy nam na szczególnej spójności placówki i Rodziny.

Program Edukacji
Bambini Montessori  4-5 lata
Tropiciele Montessori 6 lat

Koszt miesięczny /w roku szkolnym 2019/20- w grupie 12 osobowej
płatny do 10 każdego miesiąca z góry
Program edukacyjny  realizowany od września do  czerwca– 360 zł miesięcznie przez 10 miesięcy – Stowarzyszenie nie pobiera opłaty za wakacje 
fundusz  jednorazowy roczny 150 zł
wpisowe jednorazowe 300 zł

obiady – 10 zł dziennie

Dodatkowe opłaty:
roczne ubezpieczenie dziecka około 50 – 60 zł
materiały dydaktyczne  100 zł – rocznie

WAŻNE

pobyt dziecka  w godzinach 7.30 – 17.00
zajęcia edukacyjne oraz tematyczne Montessori
zajęcia profilaktyczne z logopedą
zajęcia dodatkowe język angielski 2 razy w tygodniu
zajęcia rytmiczno-muzyczne
edukacja zdrowotna
inkubator chemiczny
język angielski
język hiszpański
literatura

zapewniamy bezpieczeństwo, rodzinną atmosferę,zajęcia profilaktyczne korygujące wady wymowy, wady postawy,różnorodność gier i zabaw, przygotowanie do klasy I – program  Tropiciele Montessori,  starszaki 4-5 – program Bambini Montessori, rozwój zdolności manualnych,plan pracy wychowawcy,wysoki poziom edukacji,zaufanie i wizerunek absolwenta oddziału przedszkolnego..