Menu

REKRUTACJA 2020/2021

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI
szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie IREiSO

REKRUTACJA 2020/21
DRODZY RODZICE
z dniem 20 KWIETNIA  2020 rozpoczynamy rekrutację do naszej szkoły


Z dniem 20 kwietnia 2020r obowiązuje rekrutacja przez
Oświatowy System Logowania
/ www.szkoła.radom.pl/ Szkoła Podstawowa
kwestionariusz należy wypełnić i wysłać on-line

ZASADY
KLASA I  

 1. Rekrutacją do klasy I objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice złożą w pierwszym  ETAPIE REJESTRACJĘ DZIECKA W SYSTEMIE LOGOWANIA 20-30 kwietnia 2020r.
 2. Warunkiem przyjęcia do klasy I jest uzyskanie opinii pisemnej wychowawcy oddziałów przedszkolnych i przedszkoli.
 3. W przypadku zgłoszenia sześcioletniego dziecka do kl.I prosimy o złożenie bilansu sześciolatka.
 4. W przypadku dziecka uczęszczającego do Dwujęzycznego Przedszkola Montessori w procesie rekrutacji uwzględniana jest opinia wychowawcy grupy./oddział z naszej szkoły/
 5. Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców o przyjęciu dziecka do szkoły w terminie 18 maja 2020r  10.00
 6. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są w terminie 14 dni do przedstawienia informacji na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  wydanego przez placówkę, do której uczęszczało dziecko po jego utrzymaniu – w ustawowym terminie.
 7. Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.
 8. Zostanie utworzone 2 klasy po 12 osób ogólna integracyjna, ogólna z programem innowacyjnym.

Z dniem 20 kwietnia 2020r obowiązuje rekrutacja przez
Oświatowy System Logowania
/ www.szkoła.radom.pl/ Szkoła Podstawowa
kwestionariusz należy wypełnić i wysłać on-line

TERMIN

 1. Rodziców obecnych uczniów Oddziałów Przedszkolnych  Szkoły Dwujęzycznej Montessori, którzy pragną zapisać  dziecko do naszej szkoły (do klasy I) prosimy o złożenie „Karty zgłoszenia” skan pocztą meilową /rekrutacja.montessori.radom@gmail.com/  z podpisem Rodzica/Opiekuna  najpóźniej     – 18 maja 2020r  15:00  
 2. Rodzice są zobowiązani:
  -do dopełnienia formalności; złożenie formularza, dokumentacji jeżeli dziecko posiada z PPP,dokumenty dzieci powracających z zagranicy;
  -niedopełnienie formalności w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy uczniów klasy I, a tym samym udostępnieniem miejsca kolejnej chętnej osobie;

Z dniem 20 kwietnia 2020r obowiązuje rekrutacja przez
Oświatowy System Logowania / www.szkoła.radom.pl/ Szkoła Podstawowa
kwestionariusz należy wypełnić i wysłać on-line

KLASA II-VIII  
w przypadku chęci nauki w naszej szkole prosimy Rodziców/Opiekunów o dostarczenie

Oryginału ostatniego świadectwa szkolnego

Zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka

3 zdjęcia legitymacyjne

inne dokumenty (m.in. opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)

 


 

error: Nie kopiuj !!