Menu

ZAUFANIE

EDUKACJA, KTÓRA OTWORZY KAŻDE DRZWI

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, aby pracować z uczniem
szkoły podstawowej

 • bezpieczna szkoła dla dzieci.
 • uczymy od 11 lat  na rynku edukacji dwujęzycznej – nic się nie zmieni jedynie nazwa szkoły.
 • szkoła  wpisana do rejestru placówek  Biura Edukacji m. Radom.
 • zatrudniamy tylko i wyłącznie ludzi z pasją, dla których uczeń, to indywidualny człowiek, fascynujący w swojej ludzkiej naturze, ciekawy świata.
 • realizujemy międzynarodowe programy  w zakresie wczesnej edukacji  poziom podstawowy (I-V), a także w zakresie klas rozszerzających – poziom gimnazjalny (VI-VIII)  , wzbogacony wiele cennych i wartościowych treści.
 • nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie  kierunkowe.
 • uczniowie realizują  obowiązek szkolny (uczniowie klas I – VIII). Szkoła kształci uczniów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej na dwóch etapach nauki : na I etapie  ( klasy I – III ) oraz  II etapie nauki ( klasy IV – VIII )
 • szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przewiduje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych i ferii, określone wg kalendarza
 • szkoła przestrzega zapisów prawa oświatowego, stosuje i wystawia świadectwa, zgodne z rozporządzeniem o systemie oświaty.
 • każde dziecko rodzi się z własnym wewnętrznym potencjałem, którego nie trzeba stymulować,nagradzać, ani karać, aby  rozwijał się w zgodzie ze sobą.
 • wszyscy nauczyciele i pracownicy swoja pracą, wiedzą i doświadczeniem służą dobru dziecka. Poprzez budowanie otoczenia przyjaznego dziecku, w którym każdy człowiek jest indywidualnością, każde dziecko uczy się zgodnie z własnym tempem rozwoju, zainteresowaniami, potencjałem intelektualnym, społecznym i emocjonalnym
 • od września 2017 roku uczniowie realizują edukację międzynarodową  Cambridge International School – IBO -UK CAMBRIDGE – autoryzowane centrum edukacji brytyjskiej 

mów dziecku,że jest dobre , że potrafi, że umie…..

cropped-Bez-nazwy-3-1.png


Nasza Szkoła realizuje następujące założenia programowe:

 • Jesteśmy Szkołą o charakterze dwujęzycznym, międzynarodowym- polsko-angielskim;
 • Większość zajęć w naszej Szkole odbywa się wyłącznie w języku angielskim . Fakt ten decyduje o dwujęzyczności naszych Uczniów; Szkoła realizuje podstawę programową wg MEN
 • Prowadzimy nowoczesny program nauczania brytyjskiej i polskiej podstawy programowej;
 • Zajęcia programu brytyjskiego odbywają się  stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego;
 • Brytyjska podstawa programowa realizowana jest w oparciu o podręczniki z Wielkiej Brytanii;
 • Nauczyciele anglojęzyczni są jednocześnie wychowawcami klas i biorą aktywny udział w całym życiu Szkoły i wszystkich wydarzeniach szkolnych.
 • Oprócz wysokiego poziomu języka angielskiego, proponujemy także rozszerzony program nauczania drugiego języka obcego – języka niemieckiego, oraz możliwość nauki  hiszpańskiego;
 • Realizacja nauki języków obcych odbywa się w ramach naszego autorskiego programu;
 • Realizacja programów nauczania języków obcych znajduje się pod pełnym nadzorem metodycznym koordynatora ds. Nauczania Języków Obcych;
 • Realizacja polskiej podstawy programowej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN;
 • Korzystamy z szerokiej oferty programów autorskich zatwierdzonych przez MEN, wspierających wszechstronny rozwój dzieci;
 • Edukacja odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki i programy edukacyjne dostępne w ofercie wydawnictw szkolnych;
 • Prowadzimy zajęcia indywidualne na każdym etapie edukacyjnym;
 • Zapewniamy opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga i tutora
 • Pamiętamy, że obowiązkiem szkoły jest nauka uczenia się edukacji polskiej, dodatkowo dwujęzycznej i międzynarodowej.

 


error: Nie kopiuj !!