STREFA RODZICA

CZEGO OCZEKUJEMY OD RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW

-współpracy w zakresie wspierania rozwoju dzieci w szkole i w domu rozumianej jako:
-troska o dobry rozwój emocjonalny dziecka poprzez budowanie relacji;
-wspólne zasady dotyczące obowiązków, konsekwencji, komunikacji, rozwiązywania sytuacji trudnych;
-współpraca w zakresie respektowania regulaminu Szkoły (punktualnie przyprowadzania dzieci , stój galowy podczas realizacji programu wychowawczego, itp.)
-samokształcenia w zakresie rozumienia i praktycznego wdrażania zasad wychowawczych rekomendowanych przez Szkołę (obowiązkowe uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach i zebraniach)
-regularnej komunikacji ze Szkołą wg. ustalonych zasad i współpracy w zakresie działania w sytuacjach kryzysowych; zaangażowanie w życie Szkoły(pomoc przy organizowanych imprezach, prowadzenie zajęć fakultatywnych, akcji charytatywnych);
-postawy promującej szkołę w środowisku lokalnym realizacji edukacji ogólnej;
-regularnego wywiązywania się ze zobowiązań wobec Szkoły.

Żelazne zasady dla ucznia i rodzica od 2018/19 -edukacja w Szkole Dwujęzycznej Montessori

error: Nie kopiuj !!