TUTORING

Głównym zadaniem naszej szkoły jest nauczanie i wychowywanie. Tutoring, czyli wspieranie ucznia w rozwoju, pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym dzięki temu, że oferuje czas i miejsce na to, aby uczeń mógł porozmawiać nie tylko o swoich sukcesach, ale i problemach w szkole, o swoich planach i marzeniach na przyszłość.

Nauczyciel – tutor w naszej szkole to przewodnik, który pomaga zaplanować rozwój każdego ucznia, a następnie wspiera i czuwa nad realizacją jego planów. Dzięki opiece tutora uczniowie naszej szkoły lepiej poznają siebie, własne talenty czy uzdolnienia, swoje mocne i słabe strony. Ponadto uczą się kształtować umiejętność planowania własnego rozwoju edukacyjnego a także uczą się pogłębiać relacje. Aby te cele zrealizować potrzebny jest czas, uwaga i regularność, których niestety brak w konwencjonalnym podejściu do nauczania.

W naszej szkole nauczyciel-tutor uczy się patrzeć na świat oczami dziecka, dzięki czemu uczniowie będąc w dobrej relacji z nauczycielem czują się bezpiecznie, są dowartościowani i zauważani.

W praktyce nauczyciel ma pod sobą kilku do kilkunastu uczniów, z którymi odbywa regularne, indywidualne spotkania, odbywające się co najmniej raz w tygodniu (ok. 15 minut) i minimum raz miesiącu spotkanie dłuższe – około 45 minut. Spotkanie może odbyć się w szkole lub ze starszymi uczniami poza szkołą, np., w kinie, na spacerze czy warsztatach.

Między innymi właśnie dzięki tutoringowi, uczniowie naszej szkoły mają stworzone warunki do wszechstronnego rozwoju w każdej dziedzinie, a będąc prowadzeni ku mądrości dojrzałości będą potrafili w przyszłości dokonywać właściwych wyborów w swoim życiu./TUTOR BK/

error: Nie kopiuj !!