Światowy Dzień Pszczoły

PROJEKT EDUKACYJNO- WYCHOWACZY

Dlaczego ochrona pszczół jest tak ważna?

W czasie zbiorów pszczoły świadczą jedną z najważniejszych usług dla ekosystemu, ponieważ zapylają wiele gatunków roślin, także tych, które są pożywieniem dla nas i dla wielu gatunków zwierząt.

Zapylają też rośliny, które są wykorzystywane do celów ozdobnych, leczniczych, kosmetycznych i tekstylnych (np. bawełna, len).

Prowadzone przez pszczoły zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Pszczoła miodna, oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele, tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli.

Projekt ma na celu pomóc dzieciom osiągnąć umiejętność rozumienia znaczenia pszczoły dla przyrody i człowieka, zrozumieć zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego, a także wpłynąć na zwiększenie wiedzy o jakości i cechach produktów pszczelich (miodu, pyłku kwiatowego, pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego. W realizacji zajęć pomogą pakiety promujące produkty pszczelarskie, które szkoła otrzyma od Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – plakaty, film edukacyjny, kalendarze. Uczniowie obejrzą filmy edukacyjne, opowiadające o życiu pszczół, poznają podstawowe zasady pszczelarstwa, właściwości miodu, ich rodzaje oraz sposób powstawania i konsumpcji, poznają znaczenie pszczół dla przyrody i człowieka. Poznają strój i pracę pszczelarza.

Koordynatorem projektu  jest Dyrektor Szkoły. 

REZULTAT PROJEKTU

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!