PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

Szkoła włącza się w realizację się w projekt zadania publicznego: Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, obejmujących problematykę narkomanii” w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 22.05.2017r – 31.12.2017r. w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez gminę miasta Radom mający na celu wypracowanie wzorów trwałej i skutecznej współpracy w prowadzeniu rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych dotyczących zachowań ryzykownych beneficjentów ze względu na wiek.

zadanie : II edycja  “Sport Najlepszym Dopalaczem” dla uczniów w wieku 13 lat oraz ich rodziców z Miasta Radom
zadanie : DLA RODZICÓW   warsztaty “Smak Życia” – PROWADZI FUNKCJONARIUSZ POLICJI 

Współpraca pomiędzy podmiotami ma charakter okazjonalny i skupia się na obszarze profilaktyki uzależnień.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 13- 17 lat

Projekt, do udziału w którym zapraszamy szkołę ma na celu wypracowanie  wychowania.

Termin realizacji : wrzesień- październik

O DOKŁADNYM TERMINIE POINFORMUJEMY

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!