OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„NIEBO W KOLORZE – SPOTKANIE Z ZORZĄ POLARNĄ”

Konkurs ma charakter indywidualny (prace zbiorowe nie będą oceniane), otwarty i bezpłatny.Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci  w wieku od 6 lat.Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.Prace konkursowe można zgłaszać do 10 STYCZNIA 2020 roku.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa – 6 – 7 lat
II kategoria wiekowa – 8 – 10 lat
III kategoria wiekowa – 11 – 13 lat
IV kategoria wiekowa – 14 – 15  lat

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu, czyli przedstawiać plastyczne wyobrażenie zorzy polarnej.

Prace nie mogą być mniejsze, niż formatu A-3 (297×420 mm) i nie większe, niż formatu A-2 (420×594 mm).

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej lub mieszanej.
Nie należy stosować materiałów sypkich, takich jak kasza, piasek itp.

Każdą pracę należy opatrzyć metryczką (opis DRUKOWANYMI literami), zawierającą:
tytuł pracy,kategorię wiekową,dane osobowe Autora: imię i nazwisko, wiek, adres domowy, telefon, e-mail,dane szkoły, do której uczęszcza Autor: nazwę i adres szkoły, telefon, e-mail,imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca powstała

Prace należy przesłać na adres organizatora do dnia 10 STYCZNIA 2020 roku. Prace nadesłane po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie prac podczas ich transportu. Koszty wysyłki ponoszą uczestnicy Konkursu.
Nadesłane prace nie będą zwracane Autorom i pozostają własnością Organizatora.

koordynator p. Monika Wężyk

REGULAMIN

ZGODA RODZICA

zgłoszenia do 8 stycznia 2020 r

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!