LEŚNA SZKOŁA Z KLIMATEM PROJEKT MEiN

W kwietniu rozpoczynamy realizację projektu Leśna szkoła z klimatem.

„Leśna szkoła z klimatem” to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Lasów Państwowych, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu.

Lasy Państwowe prowadzą edukację przyrodniczo-leśną bez mała we wszystkich swoich jednostkach.

Edukacja leśna ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i trwale zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników. Działalność edukacyjna prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę edukacyjną, z wykorzystaniem zróżnicowanej infrastruktury edukacyjnej.

Projekt realizują oddziały przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VIII

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – TYTUŁ PROJEKTU : LEŚNY ŚWIAT 
koordynator p. MS
termin realizacji – maj 


KLASY 1-3 – TYTUŁ PROJEKTU : ECHA LEŚNE 
koordynatorzy : p. Beata , p. Agnieszka
termin realizacji: 20 kwiecień- 20 maja


KLASY IV-VIII- TYTUŁ PROJEKTU: LEŚNE RZEKI
koordynatorzy: p. Ania, p. Michał, p. Ania ZT, p. Marcin
termin realizacji : maj

Rezultaty projektu zostaną przedstawione we wrześniu

 

Projekt realizowany będzie poza trenem szkoły w formie badań interdyscyplinarnych 

 Projekt prowadzi Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY REALIZACJA PROJEKTU

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!