PROGRAM MIĘDZYNARODOWY w klasach 1-5 – DWUJĘZYCZNY w klasach 6-8

 


klasy 1-5 – realizacja programu międzynarodowego

IPfS™ to tarcza 2międzynarodowy program nauczania, wspomagający proces uczenia się od najmłodszych lat. Dedykowany jest do nauczania dzieci w wieku pomiędzy 6 a 13 rokiem życia uczniów z terytorium RP i pochodzących z zagranicy. Program skonstruowany jest w taki sposób, aby umożliwić dziecku możliwie najprzyjemniejszą naukę i rozwój umiejętności miękkich, ale i również zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej. Z IPfS™ korzystają szkoły z ponad 90 krajów na całym świecie.

Szkoła Podstawowa International Primary School realizuje brytyjską podstawę International Primary Curriculum oraz polską podstawę programową zatwierdzoną przez MEN.

klasy 6-8 – realizacja programu dwujęzycznego z kontynuacją w naszym liceum – SZKOŁA DWUJĘZYCZNA  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM JĘZYKOWE im. Marii Montessori

Content and tarcza 4Language Integrated Learning (CLIL) – jest to metoda zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, która opiera się na jednoczesnym przekazywaniu nowych treści z dziedziny nauczanego przedmiotu oraz obcowaniu z językiem obcym – uczenie się tego języka. Metodę tę rekomenduje Komisja Europejska na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. CLIL jest podejściem do edukacji dwujęzycznej, w której zarówno materiał zawarty w programie nauczania, jak i język obcy przekazywane są łącznie. W ten sposób nauczanie przedmiotów szkolnych odbywa się przy pomocy języka obcego – który to uczeń jeszcze opanowuje, ale nadal otrzymuje wsparcie językowe. Można powiedzieć, że CLIL jest procesem uczenia się języka przez uczenie się wyspecjalizowanych treści – to obszar zagadnień poruszanych w ramach nauczanego przedmiotu nakreśla zakres materiału językowego do przyswojenia. CLIL to nie tylko metoda nauczania. Jest to przede wszystkim sposób podejścia do Ucznia jako jednostki myślącej, mającej możliwość dokonania ewaluacji pracy własnej oraz grupowej.Oprócz języka i treści międzyprzedmiotowych, CLIL pozwala nabyć cechy i umiejętności, które są niezbędne w dorosłym życiu, takie jak: analiza, synteza, kreatywność, a przede wszystkim samodzielność. Nauczyciele pracujący metodą CLIL są specjalistami w dziedzinie, której nauczają, przekazują wiedzę oraz jednocześnie są nauczycielami języka.

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!