ŚWIETLICA MONTESSORI 6.30-17.30

Nasza szkoła tętni życiem od rana do wieczora

swietlica2 Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych pozalekcyjnych form opieki nad uczniem. Stanowi bardzo ważne(wspomagające zabiegi rodziców i nauczycieli klasowych) ogniwo w systemie opiekuńczo-wychowawczym szkoły.Głównymi zadaniami naszej świetlicy są: stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu.Świetlica to ważne ogniwo w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem.
Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach  6.30 – 17.30

swietlica32Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
–  zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,
–  udzielanie uczniom słabszym pomocy  nauce,
– zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
– zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,
– organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego
tzw. kącik pomocy w nauce,
– wyrabiania nawyków samodzielnej pracy i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
– ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i    uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnych form zajęć w tym zakresie,
– wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
– rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I 
III,
– wypracowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, aktywności społecznej i samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
–  rozwijanie samorządności i aktywności społecznej uczniów.

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!