Menu

Projekty szkolne

AKCJA “MIKOŁAJKI W SCHRONISKU” – 21.11.2014

Do 5 grudnia 2014r. odbywać się będzie w naszej szkole zbiórka karmy, smyczy i koców dla zwierząt ze schroniska.

BATERIE ZBIERAMY WSPÓLNIE O ŚRODOWISKO DBAMY – 26.11.2013

bc9fec25ddd7Nasza Szkoła realizuje projekt ogólnopolski z ekologii.

Program Szkolny zbierania zużytych baterii stworzony przez REBA O.O. S.A. to propozycja dla każdej placówki oświatowej.

Bezpłatne pojemniki i bezpłatny odbiór zebranych baterii. Za każdy zebrany kilogram REBA przyznaje 1 pkt.

Pamiętaj!

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wyrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”, stojącego w szkole, sklepie lub innym miejscu.

Czy wiesz, że guzikowa bateria srebrowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 litrów wody? Wszystkie zużyte baterie zebrane selektywnie poddawane są recyklingowi dzięki czemu zmniejsza się zanieczyszczenie Środowiska, odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk, zmniejsza się ilość odpadów na składowisku.

Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa – 01.11.2013

2c97d7877db4Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny od roku 2009 w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Do programu mogą przystąpić szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. Udział w programie jest bezpłatny.

Patronat honorowy:
Minister Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka

Partnerzy:
Gliwicki Ośrodek Metodyczny
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Śląska Sieć Metropolitarna Sp. z o.o.

Aktualności

INFORMACJE

październik

14.10.2013 inauguracja klas I gimnazjum
15-19.10.2013 realizacja projektu partnerskiego EKOLOGIA-BIOLOGIA- CHEMIA -RADOM-WIEPRZ-MALTA
16.10.2013 dzien papieski – PAPIEŻ PIELGRZYM

wrzesień 2013

02.09.2013 rozpoczącie roku szkolnego
09-14.09.2013 wyjazd edukacyjno-integracyjny Bukowina Tatrzańska

The European Language Certificates

TERMIN: 23-27 MAJA – HARMONOGRAM 2 TYGODNIE PRZEZ EGZAMINEM
INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN TELC telc
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z planem nauczania języka angielskiego w naszej szkole przystąpicie do obowiązkowego egzaminu certyfikatowego telc (The European Language Certificates) w dniu 2013 r.
Certyfikaty telc (The European Language Certificates) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zyskały akredytację Urzędu Służby Cywilnej i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej. Certyfikaty telc uznawane są również przez wyższe uczelnie i stanowią zaliczenie lektoratów z języków obcych.
Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Przygotowania do egzaminów telc nie wymagają więc dodatkowej pracy ucznia, lecz są doskonałym treningiem przed właściwym egzaminem gimnazjalnym / maturalnym.

error: Nie kopiuj !!