Menu

Radomskie Centrum Informatyczne “ERCI”

Priorytet Radomskiego Centrum Informatycznego “ERCI”

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

realizacja działań 2018/19


Nasze prace graficzne:


 

WARSZTATY Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU : “DZIEŃ Z ŻYCIA”

Sposób używania Internetu przez młodzież wzbudza niekiedy skrajne emocje − od zachwytu nad możliwościami, jakie dają młodym ludziom nowoczesna technologia, dostęp do globalnej wiedzy i szybka komunikacja po przerażenie tym, ile czasu dzieci potrafią spędzać przed komputerem. Do tego dochodzi często niewiedza rodziców i opiekunów na temat tego, co ich podopieczni robią godzinami w Internecie. Prowadzi to do pytania, czy i kiedy możemy powiedzieć, że nastolatki są uzależnione od Internetu, i jak powszechny jest to problem.

Źródło: Dzień z życia

Na początku zajęć  uczniowie zostali poinformowani, że zajęcia poświęcone będą korzystaniu z Internetu i problemom związanym z jego nadużywaniem.

QUIZ

Zadaniem uczniów było odpowiedzenie na 7 pytań dotyczących Internetu. Pytania skierowane były do całej klasy, wszyscy uczniowie wspólnie ustalali właściwą odpowiedź, zgłaszając się na przykład za pomocą podniesienia ręki. Nauczyciel wskazywał poprawne odpowiedzi i komentował każde z pytań.

MOJA DOBA NA ZEGARZE

Zadaniem uczniów było wypełnienie tarczy zegara . Prowadzący narysował zegar na tablicy, prezentując, jak należy wykonać zadanie. Pod ilustracją zegara w załączniku zostały wypisane przykładowe czynności, które mogą zostać umieszczone przez uczniów w wycinkach na tarczy. Po wykonaniu zadania poproszono uczniów, by zastanowili się, przez ile czasu korzystają z Internetu, wykonując każdą z tych czynności i wyraźnie to przy niej zaznaczyli. Następnie prowadzący poprosił uczestników zajęć, by na podstawie wcześniejszych odpowiedzi podliczyli łączny dzienny czas korzystania z sieci.

20160315_09171020160315_10571420160315_10561620160315_10515220160315_092302

CO MY WIEMY O INTERNECIE?

W kolejnym etapie lekcji uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Nauczyciel omówił głowne funkcje internetu: informacyjną, komunikacyjną oraz rozrywkową. Zadaniem grupy pierwszej było zastanowienie się i spisanie wszelkich skojarzeń związanych z internetem. Grupa druga opisała zalety internetu a trzecia zagrożenia płynące z sieci. Zadanie to sprzyjało wymianie poglądów co zrodziło pytania nt. stalkingu, phisingu i usług internetowych.

20160315_110059 20160315_110609  20160315_110229 20160315_110927


CENTRUM INFORMATYCZNE – COMPUTER CENTRE

dzien_internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci  i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – tworzących Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.


 

Metoda projektu na lekcjach informatyki 2015

W gimnazjum lekcje informatyki sprzyjają praktycznemu wykorzystaniu narzędzi IT do tworzenia wszelkiego rodzajuprojektów.Poniżej przedstawiamy projekty prezentacji międzyprzedmiotowych. Uczniowie podzieleni na grupy tworzą prezentacje tematyczne pod nadzorem nauczyciela. Zanim jednak projekt powstanie uczniowie przygotowują ramowy scenariusz prezentacji  oraz wyszukują i gromadzą informacje. Ostatecznie przedstawiają całość w obecności klasy. Po zatwierdzeniu projektu przez nauczyciela prowadzącego uczniowie mają możliwość przedstawienia prezentacji również na lekcjach które
są powiązane z tematyką projektu. I tak uczniowie tworzyli np. projekt o Hiszpanii który wykorzystają również na lekcjach języka hiszpańskiego i /lub geografii  w celu utrwalenia wiadomości o kulturze tego kraju. Grupa uczniów ma również możliwość uzyskania dodatkowej oceny z  przedmiotu na którym przedstawi projekt. Taka forma pracy na lekcji rozbudza kreatywność oraz utrwala umiejętności praktyczne przy komputerze a przede wszystkim uczy współpracy w grupie.

  
20151117_101238
20151117_10000120151117_09574820151117_09570720151118_132304 20151118_133701 20151117_10105720151117_100109

Certyfikat ECDL START i ECDL CORE, potwierdzają wiedzę jego posiadacza o podstawowych umiejętnościach korzystania z komputera w następujących zakresach:

  • Podstawy technik informatycznych
  • Użytkowanie komputerów
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Bazy danych
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna
  • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie zapoznają się z zagadnieniami technicznymi, rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne oraz oswajają się z nowoczesnymi technologiami komputerowymi.

Pobierz prezentacje: filtry 1, filtry 2, gimp

Technologia informatyczna na zajęciach językowych

Galeria zdjęć

Najciekawsze inspiracje graficzne uczniów klas I i II.

Galeria zdjęć

error: Nie kopiuj !!