Menu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 – 2016

Absolwenci

Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu

2016

Klasa 3 Abi

Szkoła

Profil

II Liceum

im. Marii Konopnickiej

w Radomiu

Matematyka – Geografia

IV Liceum Ogólnokształcące

im. T. Chałubińskiego

w Radomiu

Hiszpański

II Liceum

im. Marii Konopnickiej

w Radomiu

Matematyka – Fizyka

VI Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Kochanowskiego

w Radomiu

Biologia – Chemia

II Liceum

im. Marii Konopnickiej

w Radomiu

Biologia – Chemia

II Liceum

im. Marii Konopnickiej

w Radomiu

Matematyka – Fizyka

VI Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Kochanowskiego

w Radomiu

Biologia – Chemia

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki

w Radomiu

Informatyka

II Liceum

im. Marii Konopnickiej

w Radomiu

Geografia – Wos

IV Liceum Ogólnokształcące

im. T. Chałbińskiego

w Radomiu

Hiszpański

OLJ w Radomiu

XI Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica 

 

Geografia – Angielski

Klasa mundurowa

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Radomiu

Humanistyczny

II Liceum

im. Marii Konopnickiej

w Radomiu

Biologia – Chemia

 

II Liceum im. Marii Konopnickiej – 6 uczniów

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego – 2 uczniów

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego – 2 uczniów

OLJ w Radomiu – 1 uczeń

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – 1uczeń

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki – 1 uczeń

XI Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica – 1 uczeń

Absolwenci

Europejskiego Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu

2016

Klasa 3 Bbi

Szkoła

Profil

IV Liceum Ogólnokształcące

im. T. Chałbińskiego

w Radomiu

Biologia-Chemia-Matematyka

IV Liceum Ogólnokształcące

im. T. Chałbińskiego

w Radomiu

Matematyka-Chemia

IV Liceum Ogólnokształcące

im. T. Chałbińskiego

w Radomiu

Historia-WOS

IV Liceum Ogólnokształcące

im. T. Chałbińskiego

w Radomiu

Biologia-Chemia-Matematyka

III Liceum

im. Płk Dionizego Czachowskiego

    w Radomiu

Matematyka- J. angielski-Informatyka

III Liceum

im. Płk Dionizego Czachowskiego

2.     w Radomiu

Matematyka-J. angielski- Informatyka

III Liceum

im. Płk Dionizego Czachowskiego

w Radomiu

Matematyka- Fizyka- Informatyka

III Liceum

im. Płk Dionizego Czachowskiego

w Radomiu

Matematyka- Fizyka- Informatyka

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki

w Radomiu

Informatyka

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki

w Radomiu

Mechatronika

VI Liceum Ogólnokształcące

im. J. Kochanowskiego

w Radomiu

Biologia-Chemia-Matematyka

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego – 4 uczniów

III Liceum im. Płk Dionizego Czachowskiego – 4 uczniów

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki – 2 uczniów

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego – 1 uczeń

 

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

Szkoły Partnerstwa Międzynarodowego Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi

  1. Unii Europejskiej w Radomiu

Przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016

 

We czerwcu 2016 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu z rocznika 2013 – 2016. Opracowano ankietę, którą skierowano do absolwentów . Przeprowadzono także wywiady dotyczące wyborów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki ankiety i wywiadów pozwoliły zebrać informację,
w jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum pomogły w kontynuowaniu edukacji.

W dniu 3.06.2016 r. została przeprowadzona ankieta wśród uczniów klas trzecich gimnazjum. Przyszli absolwenci wypełnili ankietę, będącą podstawą do niniejszego raportu. W roku szkolnym 2015/2016 nasze gimnazjum ukończy 24 absolwentów, na spotkanie przybyło ich 22 ( 12 dziewczynek i 10 chłopców), tyle samo wypełniło ankietę.

Pierwsze pytanie brzmiało następująco: W jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum umożliwiły Ci wybór dalszej drogi kształcenia. Uczniowie mieli zaznaczyć na dziesięciostopniowej skali swoje zdanie na ten temat. Większość uczniów bardzo wysoko ocenia wiedzę i umiejętności zdobyte w gimnazjum, świadczy o tym fakt że najwięcej najczęściej uczniowie zaznaczali 6 i 8.

Następne pytanie dotyczyło umiejętności nabytych w Gimnazjum i wykorzystania ich w dalszym kształceniu. Uczniowie zaznaczali wybrane umiejętności:

Absolwenci odpowiadali na kolejne pytanie dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Dwudziestu z pośród dwudziestu dwóch uczniów swoją przyszłość edukacyjną łączy z liceum ogólnokształcącym. Jedynie dwie osoby wybierają się do technikum. Żaden uczeń nie wybrał zasadniczej szkoły zawodowej.

Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło wyboru profilu w przyszłej szkole . Uczniowie mieli do wyboru: profil medyczny, matematyczny, informatyczno-matematyczny, matematyczno-geograficzny, matematyczno – fizyczny, humanistyczny, lingwistyczny

Największa grupa uczniów wybiera profil humanistyczny, zaraz za nim matematyczny. Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszy się również profil medyczny. Jeden z uczniów natomiast nie wybrał żadnego profilu z proponowanych ale dopisał profil technik lotniczy. Co ciekawe żaden z uczniów nie wybrał profilu lingwistycznego oraz matematyczno-informatycznego.

Opracował:

mgr M. T.

error: Nie kopiuj !!