Menu

Losy absolwentów 2012 – 2015

Losy Absolwentów

Europejskiego Gimnazjum Językowego

Unii Europejskiej w Radomiu

KLASA 3 Ab

Szkoła

Profil

6 LO Kochanowski

Humanistyczny

6 LO Kochanowski

Humanistyczny

6 LO Kochanowski

Humanistyczny

6 LO Kochanowski

Humanistyczny

6 LO Kochanowski

Humanistyczny

 LO Chałubiński

Biologia – Chemia

LO Chałubiński

Biologia – Chemia

LO Chałubiński

Biologia – Chemia

LO Chałubiński

Biologia – Chemia

LO Chałubiński

Biologia – Chemia

6 LO Kochanowski

Biologia – Chemia – Niemiecki

OLJ

im. Unii Europejskiej

OLJ

im. Unii Europejskiej

KLASA 3 Bb

Szkoła

Profil

Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych

Fototechnika

6 LO Kochanowski

Mat – fiz – ang

6 LO Kochanowski

Bio – chem

Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

Technik – Informatyk

Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

Technik – Informatyk

6 LO Kochanowski

Mat – fiz

OLJ

im. Unii Europejskiej

OLJ

im. Unii Europejskiej

OLJ

im. Unii Europejskiej

Losy absolwentów

Co roku z uwagą przyglądamy się, jakie są losy absolwentów naszego gimnazjum.

Zanim trzecioklasista podejmie decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, korzysta z porad rodziców, pedagoga, nauczycieli, wychowawcy, doradcy zawodowego oraz starszych koleżanek i kolegów.
Zanim stanie się absolwentem, musi zmagać się z odpowiednim rozwiązaniem arkuszy testów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno–przyrodniczych i z języków obcych.

Aby przybliżyć społeczności lokalnej losy absolwentów, gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Poniżej przedstawiamy analizę danych dotyczących kilku roczników naszych absolwentów.

ABSOLWENCI ROCZNIK 1999
ROK UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 2014/2015 

liczba absolwentów uczęszczająca do danego typu szkoły % absolwentów uczęszczający do danego typu szkoły
Liceum Ogólnokształcące 20 76%
Liceum Profilowane
Technikum 3 12%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Brak informacji 3 12%

wyk2

 


RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

Szkoły Partnerstwa Międzynarodowego

Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im.Unii Europejskiej w Radomiu

absolwenci 2015

 We wrześniu 2015 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu z rocznika 2012 – 2015. Opracowano ankietę, którą skierowano do absolwentów . Przeprowadzono także wywiady dotyczące wyborów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki ankiety i wywiadów pozwoliły zebrać informację, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum pomogły w kontynuowaniu edukacji.

W dniu 22.09.2015r. odbyło się spotkanie nauczycieli i społeczności uczniowskiej z absolwentami, podczas rozdania Certyfikatów Międzynarodowych z Języka Angielskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasze gimnazjum ukończyło 25 absolwentów, na spotkanie przybyło ich 20 ( 8 dziewczynek i 12 chłopców), tyle samo wypełniło ankietę.

Na pytaBez tytułu1nie, gdzie po ukończeniu gimnazjum kontynuują naukę, absolwenci odpowiadali: liceum -technikum z czego 3% odpowiedziało technikum, 17% liceum ogólnokształcące.Aż 85 % absolwentów wybrało liceum ogólnokształcące. Jedyne 15% absolwentów wybrało technikum. Zatem 100% absolwentów wybrało średnie szkoły ponadgimnazjalne.Wszyscy ankietowani podali, że nie mieli kłopotów z dostaniem się do wybranej przez siebie szkoły. 95% podaje, że bez problemów radzi sobie w nowej szkole.

 

Bez tytułu2

 

 

 

 

 

 

Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkołę średnią blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w centrum Radomia. Spośród tej liczby 17 uczniów podjęło naukę w liceach ogólnokształcących. Największym powodzeniem wśród naszych absolwentów cieszy się 6 LO im. Jana Kochanowskiego. Na uwagę zasługuję fakt że czworo uczniów zdecydowało się pozostać i kontynuować naukę w Ogólnokształcącym Liceum Językowym. Kolejnych 3 uczniów zdecydowało się na trud nauki w technikach mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu. Najczęściej wybieranymi przez uczniów kierunkami kształcenia są: technik informatyk, fototechnik.

W zdecydowanej większości absolwenci kontynuują naukę języków, których uczyli się w gimnazjum.Ankietowani zaznaczali wybory dotyczące oceny, czy wiadomości, umiejętności i postawy przekazane w gimnazjum ułatwiły im dalszą edukację:

Bez tytułu3

Ankietowani absolwenci bardzo wysoko ocenili dobrą atmosferę panującą w gimnazjum, która przyczyniła się według nich do przygotowania do dobrego funkcjonowania w nowej społeczności szkolnej. Z ankiety wynika że mieli możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Działania podejmowane w gimnazjum zdaniem ankietowanych dobrze przygotowały ich do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, do podejmowania aktywności w zespole rówieśniczym i do samodzielnego uczenia się. Na uwagę zasługuję zaangażowanie młodzieży w akcje charytatywne które w naszej szkole odbywają się regularnie.

 

 

 

Ankietowani określali mocne i słabe strony swojego gimnazjum:

 • Wysoki poziom edukacji – 17
 • Wyposażenie pracowni – 20
 • Nauczyciele – 16
 • Dobra atmosfera – 11
 • Małe oddziały klasowe – 19
 • Bliska lokalizacja – 17
 • Pomoc uczniom słabym – 19
 • Wycieczki zagraniczne – 20
 • Szkoła bezpieczna – 20
 • Praca z uczniem zdolnym – 13
  • „Wysoki próg oceniania” – 3
  • Brak własnej sali gimnastycznej – 9

Ankietowani wskazali kierunek ewentualnych zmian dotyczących funkcjonowania gimnazjum:

 • Zapewnienie sali gimnastycznej
 • Więcej turniejów sportowych
 • Lepszy kontakt nauczyciela z uczniem, większe zaufanie do uczniów
 • Wprowadzanie większej ilości zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje
 • Poszerzenie działalności charytatywnej
 • Prowadzenie regularnych konsultacji dla uczniów mających problemy w nauce

Opracował: mgr Michał Tomaszewski

error: Nie kopiuj !!