Computer Science in English

Od stycznia realizujemy informatykę w języku angielskim w klasie 5 i 6 wg  innowacji, której celem jest rozwijanie umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego, przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym oraz do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą, osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka angielskiego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego z dziedziny technologii informacyjnej zastosowanie języka angielskiego jako narzędzia do przyswajania wiedzy z informatyki, zastosowanie języka angielskiego jako narzędzia do przyswajania wiedzy z informatyki, zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami informatycznymi w języku polskim i angielskim, zrealizowanie podstawy programowej z informatyki  w szkole podstawowej i zapewnienie uczniom osiągnięcia sukcesu na miarę własnych możliwości,rozwój możliwości intelektualnych i lingwistycznych oraz wszechstronny rozwój osobowości uczniów , wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji pochodzących z różnych źródeł informacji, w tym angielskojęzycznych, komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych w języku polskim i angielskim, realizacja projektów z wykorzystaniem różnych programów użytkowych w języku angielskim, przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia poprzez korzystanie z materiałów autentycznych pochodzących z różnych źródeł, umożliwienie realizacji własnych zainteresowań.

narzędzia do administrowania serwerem=server management tools ,edytor tekstu-word processor, program do edycji tekstu-word processing program,zrzut ekranu -screenshot,pasek narzędzi -toolbar,pasek menu -menu bar,typ czcionki- typeface

 

Uczniowie przy pracy

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo ZawodoweWARSZTATY W CABRIDGE Aktualności Archiwum
error: Nie kopiuj !!