Wielkanocny Konkurs Plastyczny zorganizowany został dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum o zasięgu szkolnym.Wychowawcy świetlicy poprzez  konkurs pragnęli zachęcić dzieci i młodzież do zabawy tematyką świąteczną. Wszyscy uczniowie zajęli 1 miejsce. Konkurs organizowany przez Świetlicę Montessori. Opiekunowie p. Monika Wężyk p. Magdalena Buczma