ZESPÓŁ DS. EWALUACJI I MONITORINGU

Zespół ds. ewaluacji i monitoringu G/L/T:

1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
lider – p. B. K.

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

lider – p. B. K.

 


error: Nie kopiuj !!