PROGRAM DWUJĘZYCZNY DLA KLAS 6-8

clil (1)CEL EDUKACJI DWUJĘZYCZNEJ

Chcemy uczyć i wychowywać młodych obywateli nowoczesnej Europy – świadomych swoich praw, ale także obowiązków, znających języki obce, samodzielnych w myśleniu, umiejętnie poszukujących własnych rozwiązań; Chcemy uczyć naszych uczniów tolerancji dla innych i otwartości na problemy współczesnego świata; Chcemy kształcić zgodnie z najnowocześniejszymi programami nauczania, wykorzystując nowe technologie i najlepsze założenia metodyczne Dbamy o naszych uczniów, o ich wszechstronny i harmonijny rozwój; Staramy się inspirować, wspierać, pomagać i zachęcać naszych uczniów do dalszej pracy na każdym etapie ich edukacyjnej drogi.

celem edukacji dwujęzycznej jest:

 • Rozwijanie inteligencji językowej (uczeń lepiej orientuje się w zagadnieniach obu języków: obcego i ojczystego)
 • Zapewnienie naturalnego kontekstu dla swobodnego używania języka obcego (język obcy nie jest tylko celem samym w sobie, ale narzędziem do przekazywania wiedzy i środkiem do osiągnięcia celu – przyspiesza to proces uczenia się języka)
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju
 • Rozwijanie inteligencji ogólnej
 • Usprawnienie przyswajania wiedzy z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – materiał nauczany jest w dwóch językach, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętaniu

Założenia dwujęzyczności

 • 2 wychowawców – każda klasa posiada 2 wychowawców – jeden z nich komunikuje się z dziećmi tylko po polsku, drugi – tylko po angielsku, w ten sposób unika się tworzenia sztucznych uwarunkowań do nauki języka. Nauczyciele anglojęzyczni porozumiewają się z dziećmi po angielsku także poza lekcjami podczas innych spotkań, w czasie wycieczek szkolnych, na przerwach, na świetlicy.
 • Warunki do chłonięcia języka – zajęcia są zaprojektowane w taki sposób, że uczniowie uczą się angielskiego nieświadomie.  Nauczyciele tworzą bezpieczne, przyjazne, inspirujące środowisko, wśród znanych osób, w którym w bardzo łatwy i naturalny sposób przyswaja się język.
 • Nauczanie zintegrowane – za pomocą języka angielskiego nauczamy nowych umiejętności, odkrywamy talenty dzieci, dostarczamy wiedzy; język jest narzędziem do poznania i komunikacji, a nie celem samym w sobie.
 • Pełne zanurzenie” – nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów do nauki dla osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania
 • Język jako narzędzie poznania – wychodzimy z założenia, że uczenie się języka to doświadczanie innego świata
 • Realizacja 4c – CONTENT The curricular subjectprogression in knowledge, skills and understanding. COMMUNICATION Using language to learn – whilst learning to use language. The key is interaction, not reaction. COGNITION Developing cognitive and thinking skills CULTURE Understanding ourselves and other cultures. Being a global citizen.
 • Nowoczesne technologie – w procesie nauki wykorzystywane są tablice interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne.
 • Przyjazna atmosfera –  stwarzamy przyjazne środowisko dla osiągnięcia najlepszych i trwałych efektów
 • Wszystko we właściwym czasie – sposób nauczania dostosowujemy do etapu rozwoju, na którym znajduje się dziecko
 • Nauczanie projektowe – łączymy wiedzę z wielu dziedzin nauki w ramach grup projektowych prowadzonych w języku angielskim
 • Realizacja projektu pedagogicznego / współautor Programu dla szkół dwujęzycznych w Polsce Anna Maciejewska/ORE
 • Świętujemy po angielsku – w trakcie roku szkolnego wiele uroczystości szkolnych, święta i inne imprezy realizowane są w języku angielskim
 • Najlepsza kadra nauczycieli – wysoko wykwalifikowany zespół anglistów i native speakers, który z entuzjazmem podchodzi do swojej pracy

 

 

 

 

error: Nie kopiuj !!