Szkolny system oceniania

Podstawą wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest uchwała rady pedagogicznej.
Skala procentowa punktacji prac pisemnych obowiązująca na wszystkich przedmiotach:

niedostateczny        0% do 49%
dopuszczający       50% do 60%
dostateczny           61% do 74%
dobry                     75% do 90%
bardzo dobry        91% do 98%
celujący                  99% do 100%

Ustala się następujące progi procentowe przy ocenianiu prac pisemnych: dla przedmiotów język obcy i przedmioty dwujęzyczne

niedostateczny        0% do 45%
dopuszczający       46% do 60%
dostateczny           61% do 74%
dobry                     75% do 90%
bardzo dobry        91% do 97%
celujący                  99% do 100%

Na wniosek Rady Pedagogicznej wymagania mogą ulec następującej zmianie  w drugim semestrze klasy trzeciej Gimnazjum

niedostateczny        0% do 44%
dopuszczający       45% do 59%
dostateczny           60% do 74%
dobry                     75% do 90%
bardzo dobry        91% do 94%
celujący                  95% do 100%

dla pozostałych przedmiotów:

niedostateczny        0% do 29%
dopuszczający       30% do 49%
dostateczny           50% do 65%
dobry                     66% do 80%
bardzo dobry        81% do 94%
celujący                  95% do 100%

error: Nie kopiuj !!