Konsultacje nauczycieli

Harmonogram zajęć w ramach konsultacji oraz formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnić według załączonego wzoru przed terminem wybranych konsultacji znajdują się na tablicy informacyjnej (I piętro) oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

 

error: Nie kopiuj !!