Dyżur tutora personalnego

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wykładu profilaktycznego dotyczącego zagadnień:

 • szkodliwości palenia tytoniu

oraz

 • zdrowe piersi są OK

 

W roku szkolnym 2016/17 realizowane są w gimnazjum przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczbnej w Radomiu trzy programy profilaktyczne:

 • edukacji antynikotynowej “Znajdź właściwe rozwiązanie”,
 • prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej “Trzymaj formę!”,
 • profilaktyki HIV – AIDS.

Wszystkich rodziców, którzy chcą się włączyć do realizacji tych programów serdecznie zapraszamy na spotkania w każdy wtorek i czwartek od godz. 16:00 do 17:00.

Tutor personalny – Beata Ksiażka

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat szkodliwości palenia tytoniu przygotowanej przez uczennice klasy 1 pod kierunkiem tutora personalnego.

Skutki palenia papierosów

Szkodliwość palenia papierosów Prezentacja1 – Paweł Zaraś


W bieżącym roku szkolnym pracujemy nad rozwijaniem zainteresowań czytelniczych. Poniżej przedstawiamy artykuł Paula Y. Arons, w którym autorka przedstawia kilka porad dotyczących poprawy umiejętności czytania ze zrozumieniem.

ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ

 • Popatrz na tytuł i obrazki. Spróbuj domyślić się, jaka historia jest opisana w tekście, zanim jeszcze zaczniesz czytać. 
 • Jeśli pod tekstem znajdują się pytania, przejrzyj je, zanim zaczniesz czytać. Dzięki temu szybciej znajdziesz odpowiedzi. 
 • Nie przeskakuj tytułów rozdziałów ani nagłówków czy śródtytułów. Zwracanie uwagi na tytuły pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na pytania.  

W TRAKCIE CZYTANIA

 • Zatrzymaj się na chwilę, zadaj sobie pytanie “co teraz czytam?” i spróbuj na nie odpowiedzieć. Za każdym razem próbuj przewidzieć o czym będzie następny fragment tekstu. Potem porównaj swoje przypuszczenia z lekturą i czytaj dalej. 
 • Jeśli coś, co czytasz, wydaje się nie mieć sensu, przeczytaj jeszcze raz i zastanów się, co te słowa naprawdę znaczą. Jeśli nadal nie widać sensu poproś kogoś żeby przeczytał ten tekst razem z tobą.
 • W trakcie lektury pomyśl z czym wcześniej znanym kojarzą Ci się przeczytane informacje. Staraj się powiązać nowe dane z tym, co już wiesz.
 • Gdy trafisz na nieznane słowo, spróbuj domyślić się co może oznaczać. Przyjrzyj się słowom stojącym przed i za tym nieznanym lub przeczytaj następny fragment, żeby domyślić się sensu całości. Dopiero gdy Ci się nie uda, poproś kogoś o wyjaśnienie lub sprawdź w słowniku.
 • Rób co jakiś czas przerwy, aby sprawdzić czy dobrze rozumiesz tekst. Opowiedz własnymi słowami przeczytaną historię. Jeśli nie potrafisz jej opowiedzieć przeczytaj ją jeszcze raz. 
 • Twórz w głowie obrazy tego, co czytasz. Staraj się wizualizować.

PO ZAKOŃCZENIU CZYTANIA

 • Zapytaj sam siebie, czego się dowiedziałeś z lektury. Spisz kilka kluczowych słów żeby je zapamiętać. 
 • Zapisz kluczowe informacje, zreferuj je lub nagraj na dyktafonie.
 • Tak jak poprzednio, staraj się powiązać nowe informacje z tym, co wiedziałeś wcześniej.
 • Odpowiedz na pytania, na które miałeś odpowiedzieć po lekturze tekstu.

Wielu z nas ma problemy z czytaniem głownie wówczas gdy musimy odpowiadać na pytania związane z tekstem. Pamiętajcie każdy z nas czyta inaczej. Powyższe porady pomogą lepiej zrozumieć to, co czytamy.

Pozdrawiam

Tutor personalny – Beata Ksiązka

 


 

Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2015/2016, w ramach realizacji programu profilaktyki skupimy się na następujących obszarach problemowych:
– profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem akcji “Dopalacze kradną życie”,
– przemoc i agresja wśród młodzieży,
– absencja na szkolnych zajęciach – przeciwdziałanie wagarom,
– stres w życiu młodego człowieka – skutki i sposoby radzenia,
– promocja zdrowego stylu życia.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zespołach, które tworzą się w naszej szkole w celu realizacji wyżej wymienionych tematów. W tym celu prosimy o kontakt
z wychowawcą klasy lub bezpośrednio z tutorem personalnym. 
Mamy nadzieję, iż dzięki naszej współpracy łatwiej nam będzie uniknąć lub przezwyciężyć wiele problemów.

Z pozdrowieniami
tutor personalny
Beata Książka


 

Dla wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia na prośbę Dyrektora Szkoły Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uruchomiła punkt konsultacyjny.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
ul. Główna 3, 26-600 RADOM
tel. (046) 33 14 510
poniedziałek 9:00 – 17:00

TUTOR PERSONALNY
mgr Beata Książka

TELEFON SZKOLNY 48 363 50 95
DYŻURY DLA RODZICÓW
Wtorki-Czwartki  12:00 – 17:00
Pozostałe dni od 8:00 do 14:00

TUTOR to opiekun dbający o pełne wykorzystanie potencjału podopiecznego, motywujący go do refleksji nad własnym rozwojem i wspierający go swoim doświadczeniem

Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Tutoring jest najczęściej długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) procesem współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego (ang. tutee).

2014/15
prowadzone są również spotkania indywidualne
OD WRZEŚNIA KAŻDY Z UCZNIÓW POSIADA TUTORA PERSONALNEGO

Program polega na zmianie systemu opieki szkolnej z grupowego – „wychowawstwa klasowego” na zindywidualizowany – tutorski, skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach na każdego ucznia z osobna. Zmiana polega na wprowadzeniu do zespołu klasowego obok wychowawcy (który też pełni rolę tutora) dwóch nauczycieli i przejęciu przez każdego z nich bezpośredniej opieki nad 10 uczniami. Wychowawca klasy pełni rolę lidera tego zespołu tutorów i koordynatora programu wychowawczego w ramach klasy. Opiekunowie pracują indywidualnie z uczniami nie zaniedbując relacji uczeń > grupa podopiecznych > klasa. W miarę możliwości dobrze jest zadbać o to, żeby to uczeń był inicjatorem relacji poprzez wybór opiekuna.

Program przewiduje wsparcie zadań wychowawcy klasowego w następujących zadaniach:

 • ułożenie z uczniem planu pracy na semestr w formie spisanej umowy (kontraktu);
 • monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru:
 • cotygodniowe spotkania z uczniem (w tym jedno w miesiącu co najmniej 30-40 minutowe;
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami;
 • podsumowanie wraz z uczniem wykonania przez ucznia planu pracy na koniec semestru, z zainspirowaniem autorefleksji ucznia;
 • prowadzenie dokumentacji tutorskiej;
 • comiesięczne sprawozdania dla lidera tutoringu;
 • sprawozdanie i autorefleksja tutora na koniec semestru;
 • spotkania zespołu tutorskiego.
error: Nie kopiuj !!