Szkolny Ośrodek Kariery – SZOK

LINK DO EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

Droga Uczennico, drogi Uczniu!

Jeśli masz pytania dotyczące wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej – nie zwlekaj!

Przyjdź do doradcy zawodowego na indywidualne konsultacje, by znaleźć odpowiedzi!

Doradca zawodowy – Anna Maciejewska

Dla kogo zajęcia z doradztwa zawodowego?

Zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia tzn. w klasach VII-VIII. Zajęcia grupowe prowadzone są na godzinach wychowawczych lub podczas zastępstw. Cel główny: Celem głównym zajęć jest rozwijanie kompetencji uczniów do aktywnego życia zawodowego i wspieranie ich w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Cele szczegółowe to:

 • rozwój osobisty,
 • kształtowanie kompetencji miękkich tj. odpowiedzialność, kreatywność, przedsiębiorczość, dynamizm działania, komunikatywność, elastyczność, zdolność do współpracy w grupie, efektywne zarządzanie czasem,
 • pozyskiwanie informacji na temat zawodów i rynku pracy,
 • nabywanie wiedzy na temat szkół ponadgimnazjalnych.

Trzy kroki do wyboru zawodu:

 • poznanie siebie,
 • poznanie zawodów oraz rynku pracy,
 • planowanie kariery.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Przykładowe działania zaplanowane

na rok szkolny 2021/2026 w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • prowadzenie projektu “Lekcje przedsiębiorczości”,
 • tutoring całej szkoły,
 • badanie zainteresowań uczniów klas VII-VIII,
 • badanie inteligencji wielorakiej uczniów klas VII-VIII,
 • udział młodzieży w wykładach i warsztatach z przedsiębiorczości,
 • organizacja Eurolekcji ,
 • udział w Targach Edukacji i Pracy,
 • organizacja Dnia Przedsiębiorczości w szkole,
 • organizacja konkursu “Ja za kilka lat – wymarzony zawód”,
 • organizacja szkoleń dla rodziców tj.: “Pomoc dziecku w wyborze zawodu i szkoły ponadpodstawowej”,
 • organizacja Giełdy Szkół Ponadpodstawowych

Ważne linki dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach doradztwa zawodowego

Doradztwo zawodowe (Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy o zawodach, publikacje, itp.).

Gry, filmy z zakresu doradztwa zawodowego, itp.

Narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

Narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Doradztwo zawodowe (filmy o zawodach, testy, publikacje, itp.)

Przydatne linki z zakresu doradztwa zawodowego

Katalog zawodów

Integracja zawodowa dla osób niepełnosprawnych

Prognoza zatrudnienia

Przewodnik po rynku pracy

Rynek pracy, itp.

Rynek pracy, oferty pracy, itp.

Rynek pracy, oferty pracy, itp.

EUROPASS – o pracy w Europie

Poszukiwanie pracy i rekrutacja

JOBENTER

error: Nie kopiuj !!