ŚWIETLICA MONTESSORI


facebook.com/dwujezycznasp.radom

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach  7.00 – 17.00

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
–  zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,
–  udzielanie uczniom słabszym pomocy  nauce,
– zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
– zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,
– organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego
 lekcje ciszy,
– wy wypracowanie nawyków samodzielnej pracy i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
– ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnych form zajęć w tym zakresie,
– wypracowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
– rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I 
III,
– wypracowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, aktywności społecznej i samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
–  rozwijanie samorządności i aktywności społecznej uczniów.

ZASADY PRZEBYWANIA NA ŚWIETLICY

tulipan czerwony

nie opuszczam świetlicy bez wiedzy i zgody nauczyciela
nie biegam, poruszam się spokojnie
nie używam brzydkich wulgarnych słów
nie zmuszam innych do zrobienia czegoś nie namawiam do złego innych uczniów
nie grożę nikomu, ani też nikogo nie szantażuję
nie przeszkadzam w czasie zajęć i zabawy innym
nie zabieram niczego innym uczniom
nie niszczę zabawek, sprzętów, przedmiotów
nie kłamię zawsze mówię prawdę
nie wnoszę i nie używam na świetlicy telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych / smartwatch/
tulipan żółty

zgłaszam przybycie na świetlicę i bawię i pracuję bezpiecznie
pomagamy sobie nawzajem, wspieramy się i wspólnie bawimy
dbam o porządek
pracuję i bawię się w ciszy
realizuję lekcje ciszy
biorę aktywny udział w zajęciach
wykonuję polecenia nauczyciela świetlicy
spożywam posiłki i napoje przy stoliku
szanuję innych, nie dokuczam nikomu
kulturalnie zwracam się do innych uczniów

******

SŁUCHOWISKA Z MARIĄ MONTESSORI 

PRZYJACIEL KTO TO TAKI?

******

 

G A L E R I A   Ś W I E T L I C Y  

Rodzaje zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej

zajęcia dydaktyczne: rozmowa, pogadanki , swobodne wypowiedzi, czytanie i słuchanie, redagowanie życzeń, oglądanie ilustracji, spotkanie z ciekawymi ludźmi, rozmowy kierowane, konkursy, próby pisania wierszy i opowiadań, oglądanie albumów, tworzenie regulaminów, symbole narodowe, ważne wydarzenia historyczne itp.
zajęcia manualne: malowanie, rysowanie, prace techniczne, prace gospodarczo – porządkowe (naprawa i przegląd gier) projektowanie, haftowanie, wyszywanie itp. o zajęcia ruchowe: (gry i zabawy świetlicowe) boisko sportowe, plac zabaw, odgadywanie scenek, spacer po okolicy, zabawy sportowe w sali zabaw, układanie puzzli, sala świetlicowa – budowle z klocków, zabawy towarzyskie w kole, gry zespołowe itp.
zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem, nauka piosenek, tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawa przy muzyce.
Zajęcia odbywają się w zależności od potrzeb grupy wiekowej I – III  oraz grupy przedszkolnej.

Celem jest bezpieczeństwo dzieci, przyjaźń między dziećmi, rola samodzielnie wykonywanych prac, wychowanie i szacunek dla rodziców, rodzeństwa i osób starszych

 

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych pozalekcyjnych form opieki nad uczniem. Stanowi bardzo ważne(wspomagające zabiegi rodziców i nauczycieli klasowych) ogniwo w systemie opiekuńczo-wychowawczym szkoły. Głównymi zadaniami naszej świetlicy są: stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu. Świetlica to ważne ogniwo w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem.
Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

Zajęcia kulinarne

 

W dniu 07.02.24 uczniowie klas 0-5 wzięli udział w zajęciach kulinarnych w ramach zajęć świetlicowych. Rezultatem zajęć były pyszne szaszłykowe bałwanki.

ZAJĘCIA DWUJĘZYCZNE - PRZYRODA

Znalezione obrazy dla zapytania PRZYRODA DWUJĘZYCZNA

INKUBATOR CHEMICZNY 

Nasi uczniowie z klas 1-3 uczestniczą w ramach lekcji i świetlicy Montessori w zajęciach doświadczalnych. Uczniowie odkrywają poprzez proces chemiczny  zjawiska zmian elementów  edukacji kosmicznej.

error: Nie kopiuj !!