Cele Edukacji

content_maria-montessori-painting-228x300CEL EDUKACJI MONTESSORI

Wspieramy Dziecko, aby:

 • wiedziało, że zdobywa wiedzę wyłącznie dla siebie
 • potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów
 • potrafiło planować swoją pracę i rozliczać ją
 • potrafiło dokonać adekwatnej samooceny
 • nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa
 • kształtowało umiejętność pracy w zespole i samodzielnej
 • potrafiło podporządkować się zasadom i normom społecznym pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu
 • wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i ocen
 • wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych
 • ukształtowało w sobie postawę tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości, otwartości i empatii na innych ludzi, ich słabości i chorób
 • wzrastało w kontakcie z rzeczywistością, a nie jej substytutem czy fantazją
 • dorastało w zamiłowaniu do porządku

 

error: Nie kopiuj !!