PROGRAM MIĘDZYNARODOWY DLA KLAS 1-5

CEL EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Program realizowany jest w oparciu o podstawy programowe zarówno brytyjskiego jak i polskiego Ministerstwa Edukacji. Dzięki metodom pracy projektowej, dziecko ma możliwość swobodnego dostosowania się jednocześnie do polskiego, jak i dowolnego anglojęzycznego systemu szkolnego, opanowania podstaw zarządzania danymi i optymalnego korzystania z zasobów multimedialnych.Szkoła współpracuje ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami międzynarodowymi. Tworzymy własne autorskie rozwiązania bazując na doświadczeniach edukacyjnych Wielkiej Brytanii, Niemiec,Kanady.Posiadamy stałych doskonale wykwalifikowanych nauczycieli  . Nauka w naszej szkole umożliwia korzystanie z systemu edukacji międzynarodowej o najwyższym, światowym standardzie.

Rezultatem nauki w International Programme for School -UK London jest:

  • Biegła umiejętność posługiwania się językiem angielskim
  • Wysoki poziom nauczania we wszystkich dziedzinach
  • Rozwinięcie świadomości kulturowej
  • Zwiększenie zdolności rozwiązywania problemów
  • Umiejętność posługiwania się zasobami anglojęzycznymi

Podstrona 2 

Podstrona 3

error: Nie kopiuj !!