O NAS

IMG_0303DSC_0087IMG_5217Bez nazwy-e1DSC_0513

 

_E2A3726

Ideą powstania Szkoły Partnerstwa Międzynarodowego Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu było otrzymanie European Language Label 2007 – Europejskiego Znaku Innowacyjności dla nowatorskich inicjatyw nauczania języków obcych, przyznany Instytutowi Języków Obcych oraz Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Placówka Kształcenia Ustawicznego EST. 4320-111-1/07 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisarza Wielojęzyczności Unii Europejskiej.

Nauczanie to nasza pasja. Właśnie dlatego przy Instytucie Języków Obcych Language College utworzyliśmy Ogólnokształcące Liceum Językowe oraz Technikum Ekonomiczno-Prawne z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Każdy posiada bowiem jakieś talenty, a naszym zadaniem jest je wyeksponować i odpowiednio ukierunkować. Naszym uczniom oferujemy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum oraz zdania egzaminu maturalnego. Umożliwiamy również rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kształcenia w systemie fakultatywnym, realizację autorskich i indywidualnych programów nauczania a ponadto dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. Organizujemy także zajęcia dodatkowe: wyrównawcze oraz przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Stawiamy na zrównoważony rozwój dlatego poza zajęciami naukowymi i sportowymi oferujemy zajęcia, które mają pomóc młodemu człowiekowi w kształtowaniu swoich postaw życiowych i rozwijać jego ciekawość świata.

Jesteśmy szkołą przyszłości…
… a przyszłość zaczyna się dziś.

ODDZIAŁY NAUCZANIA

Nasze klasy autorskie liczą maksymalnie 18 uczniów.
Realizujemy programy autorskie – nowatorskie w ramach fakultetu blokowego przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

ZAPEWNIAMY

Naszym uczniom zapewniamy:

 • bezpieczeństwo
 • wysoki poziom edukacji ogólnej i lingwistycznej
 • możliwość uzyskania Państwowych Certyfikatów Językowych telc i Cambridge i technologii informatycznej ECDL
 • przygotowanie do Egzaminu Gimnazjalnego
 • rodzinną atmosferę
 • indywidualne podejście
 • rozwijanie wyszukanych zainteresowań
 • opiekę tutora personalnego
 • rzetelną informację o postępach w nauce
 • system zajęć pozalekcyjnych uzupełniających i rozszerzających już zdobytą wiedzę
 • warsztaty, prelekcje oraz realizację projektów

NASZE GIMNAZJUM WSPÓŁPRACUJE Z:

 • Wojewódzką Komendą Policji w Radomiu,
 • Komisją Europejską.
 • Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytetem Łódzkim
 • Instytutem Cervantesa w Warszawie
 • Uniwersytetem Viadrina Frankfurt, Cottbus
 • Ambasadami krajów Unii Europejskiej
 • Uniwersytecką Szkoła Kształcenia Indywidualnego

BAZA DYDAKTYCZNA

Posiadamy 15 pracowni, pracownię komputerową z szybkim łączem internetowym, salę audiowizualną i laboratorium językowym oraz tablicami interaktywnymi.

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin – imprezy plenerowe.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka…

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
– Burrhus F. Skinner

error: Nie kopiuj !!