Język niemiecki kl.II

Test HV- 14 .03.2016

osoby które miały  LDL proszę o przygotowanie przyimki

BADANIE: TEMATYKA DIAGNOZY– słownictwo- nazwy środków lokomocji; wady i zalety środków lokomocji; miejsca w mieście; elementy krajobrazów- wyrażenie komunikacji orientacja w mieście- zasięganie i udzielanie informacji na temat środków lokomocji; pytanie o drogę

zagadnienia

2a/18-3a/18-9/81-7/82-9/838/89-9/91- mogą być zróżnicowane polecenia


 

 

UWAGA !!!!

29.02.2016 dniu obowiązuje na zaliczenie dialogu – Wie komme ich ………………. 8.05 – 8.45

INFORMACJE DOTYCZĄCE TESTU 22.02.2016  TEST 29.02.2016 7.10- 8.00

BADANIE: TEMATYKA DIAGNOZY– słownictwo- nazwy środków lokomocji; wady i zalety środków lokomocji; miejsca w mieście; elementy krajobrazów- wyrażenie komunikacji orientacja w mieście- zasięganie i udzielanie informacji na temat środków lokomocji; pytanie o drogę

1. Proszę podpisać nazwy środków lokomocji 2. Proszę przetłumaczyć następujące wyrażenia 3. Proszę podpisać wyrażeniami obrazki-UWAGA zadanie z filmu 4. Proszę dopisać rzeczowniki oznaczające miejsca w mieście 5. Proszę przeczytaj tekst zaznacz prawda/R lub fałsz/F. Wpisz zalety i wady jazdy kolejką opisaną w tekście 6. Proszę dopisać lokalizację i miejsce

ZADANIE NA OCENĘ CELUJĄCĄ- NIE ZALICZONE JEST WÓWCZAS KIEDY NIE MA PEŁNEGO ROZWIĄZANIA 1-6 PUNKT, jeśli otrzymasz 80% punktów otrzymasz Eine Sechs

  1. PRZETŁUMACZ ZDANIA NA JĘZYK NIEMIECKI
  2. Proszę uzupełnić synonimy lub antonimy
  3. Proszę opisać obrazek

http://linguaporta.eu/pl/kurs_de_3_3.htm

http://linguaporta.eu/pl/kurs_de_3_3_dialoge.htm

error: Nie kopiuj !!