REKRUTACJA 2019/2020

Karta_zgloszenia

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI
szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie IREiSO

REKRUTACJA 2019/20
DRODZY RODZICE
z dniem 4 lutego 2019 rozpoczynamy rekrutację do naszej szkoły i przedszkola

oddziały przedszkolne – zasady rekrutacji

KRYTERIA REKRUTACJI

Drodzy Rodzice,

GALERIA BAMBINI MONTESSORI

Rekrutujemy całe Rodziny , nie tylko Dziecko, dlatego zależy nam na szczególnej spójności placówki i Rodziny.

Program Edukacji
Bambini Montessori  4 lata
Tropiciele Montessori 5-6 lat

Koszt miesięczny /w roku szkolnym 2019/20- w grupie 10 osobowej
płatny do 10 każdego miesiąca z góry
Program edukacyjny  realizowany od września do  czerwca– 360 zł miesięcznie przez 10 miesięcy – Stowarzyszenie nie pobiera opłaty za wakacje 
fundusz  jednorazowy roczny 150 zł
wpisowe jednorazowe 300 zł

obiady – 10 zł dziennie

WAŻNE

pobyt dziecka  w godzinach 7.00 – 17.00
zajęcia edukacyjne oraz tematyczne Montessori
zajęcia profilaktyczne z logopedą
zajęcia dodatkowe język angielski 2 razy w tygodniu
zajęcia rytmiczno-muzyczne
edukacja zdrowotna
inkubator chemiczny
język angielski
język hiszpański
literatura

zapewniamy bezpieczeńswo, rodzinną atmosferę,zajęcia profilaktyczne korygujące wady wymowy, wady postawy,różnorodność gier i zabaw, przygotowanie do klasy I – program Bambini Montessori Tropiciele, rozwój zdolności manualnych,plan pracy wychowawcy,wysoki poziom edukacji,zaufanie i wizerunek absolwenta oddziału przedszkolnego.

rodzeństwo – czesne za drugie dziecko wynosi 300 zł za miesiąc.

Dodatkowe opłaty:
roczne ubezpieczenie dziecka około 50 – 60 zł
materiały dydaktyczne  100 zł – rocznie


WYPRAWKA 5-6 LATKA   TROPICIELE MONTESSORI

oddziały przedszkolne
• 2 pędzle
• Plastelina- 2 pudełka
• Kredki ( ołówkowe)
• 2 ołówki, gumka
• Temperówka z pojemnikiem
• Nożyczki zaokrąglone
• Klej w sztyfcie
• 2 teczki papierowe na gumkę
• Obuwie zmienne i worek na obuwie
• Strój gimnastyczny (koszulka i spodenki) w worku na sznurek
Mundurek szkolny: koszulka polo bawełniane z krótkim rękawem w kolorze granatowym z logo szkoły
Prosimy rodziców o podanie rozmiaru / będzie można dobrać rozmiar po przymierzeniu koszulki Polo/we wrześniu na spotkaniu z wychowawcą- koszt koszulki 40 zł, prosimy nie kupować pudełek na przybory.


4 latki / dotyczy też grupy 5-6
Bambini Montessori 

Artykuły do prac plastycznych:

1. Teczka z gumką (podpisana) na prace plastyczne
2. Ryza papieru białego(xero)
3. Ryza papieru kolorowego ( xero)
4. Blok techniczny biały A4
5. Blok techniczny kolorowy A3 i A4
6. Zeszyt papieru kolorowego (wycinanka)
7. Kredki Bambino ołówkowe x 2 op.
8. Klej w sztyfcie DUŻY x3 ( TETIS)
9. Klej introligatorski w tubce x1 szt. ( klej CR)
10.Plastelina większa ( ASTRA)
11.Pędzel do farb ( gruby, cienki)
12.Nożyczki
13.Bibuła ( dwa dowolne kolory)

Artykuły higieniczne:
1.Chusteczki nawilżone x 1 szt.
2.Chusteczki higieniczne suche w pudełku x 2szt.
3.Ręcznik mały z pętelką (podpisany)
4.Szczoteczka do zębów, pasta i kubek bez ucha (podpisane)


Ponadto:
1. kapcie – na podeszwie antypoślizgowej, wygodne i łatwe do wkładania bez sznurowadeł, mogą być na gumkę, rzepy lub wciągane (podpisane),
Bardzo prosimy przede wszystkim o wygodny i bezpieczny strój dziecka

Wszystkie ubrania i zabawki domowe dziecka w szkole powinny być oznakowane (imieniem bądź inicjałami), gdyż dzieci często gubią drobne części swojej garderoby, a gdy kilkoro dzieci ma je takie same, nie sposób ich rozpoznać. Dotyczy to też rękawiczek, szalików itp.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie zabawek, odzieży, butów przyniesionych przez dzieci z domu.

ZASADY PRZYJAZNEJ ADAPTACJI DO PRZEDSZKOLA

Na podstawie doświadczeń i obserwacji prób adaptacji dzieci do przedszkola, inicjowanych przez ich rodziców, zwracamy się z prośbą o przestrzeganie kilku zasad, które pozwolą by te działania były przyjazne zarówno dla adaptującego się dziecka, jak i dla pozostałych dzieci w grupie.
Najpierw trzeba sobie uzmysłowić czym jest sama adaptacja, a więc mówiąc najprościej, to nic innego jak przyzwyczajanie się do nowej sytuacji, którą w tym wypadku jest funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Po to by osiągnąć zamierzony efekt dziecko powinno zostać przyzwyczajone do warunków, które tu zastanie, a w szczególności do tego, że musi pozostać samo w nowym środowisku (dzieci, personel) i przestrzegać obowiązujących tu zasad. Nie nauczy się tego spędzając wiele miesięcy na częstej zabawie z mamą w grupie rówieśników, bo to nie jest naturalna sytuacja przedszkolna. Nadmierne przedłużanie tego czasu prowadzi do utrwalenia obrazu całej sytuacji: „jak mi się chce idę z mamą bawić się i pracować z dziećmi”.
DLATEGO:
1. Adaptację mogą podejmować tylko dzieci zapisane do przedszkola podczas Akademii Montessori od 26 sierpnia 2019 r
2. Adaptację ograniczamy do miesięcy poprzedzających przyjście do przedszkola – przełom września dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną we wrześniu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko przychodzi do przedszkola w trakcie roku szkolnego, adaptację można rozpocząć tydzień przed przyjściem.
3. Wejście uzgadniamy z nauczycielką prowadzącą grupę, do której dziecko ma przyjść oraz po rozmowie rodzica z Dyrektorem Szkoły.
4. Pierwsza wizyta z rodzicami to zwiedzanie szkoły, a w szczególności swojej potencjalnej sali.
5. Wejścia odbywają się w dniach zwykłej pracy przedszkola, po planowych zajęciach dydaktycznych i poza porą posiłków, tj. w godzinach 10:30 – 12:00.
6. Wchodzenie dziecka do grupy zaczynamy od kilku minut, rodzice w tym czasie oczekują poza salą czego dziecko jest świadome i stopniowo wydłużamy ten czas w zależności od postępu w adaptacji.
7. Żeby ułatwić adaptację najmłodszym przedszkolakom w pierwszych miesiącach roku szkolnego, jeżeli pozwala na to sytuacja zawodowa rodziców, warto maksymalnie ograniczyć czas pobytu dziecka w przedszkolu do niezbędnego minimum (8:30 – 13:30). W porozumieniu z wychowawcą można ten czas stopniowo wydłużać w zależności od postępów w adaptacji.
REGULAMIN

Regulamin Oddziałów wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny. Postrzegając go wspólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.


Klasa I oddziały dwujęzyczne oraz integracyjne- ZASADY 

 1. Rekrutacją do klasy I objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły „Kartę zgłoszenia ucznia” w wyznaczonym terminie od 4 lutego do 30 kwietnia 2019r
 2. Warunkiem przyjęcia do klasy I jest uzyskanie opinii pisemnej wychowawcy oddziałów przedszkolnych i przedszkoli.
 3. W przypadku zgłoszenia sześcioletniego dziecka do kl.I prosimy o złożenie bilansu sześciolatka
 4. W przypadku dziecka uczęszczającego do Dwujęzycznego Przedszkola Montessori w procesie rekrutacji uwzględniana jest opinia wychowawcy grupy.
 5. Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców o przyjęciu dziecka do szkoły w terminie do 30 czerwca 2019r
 6. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są w terminie 14 dni do:
  1. zapoznania się z procesem dydaktycznym Programu edukacji brytyjskiej i Programu edukacji polskiej oraz edukacji montessoriańskiej
  2. przedstawienia informacji na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  wydanego przez placówkę, do której uczęszczało dziecko po jego utrzymaniu – w ustawowym terminie.
 7. Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.
 8. Zostanie utworzone 2 klasy po 12 osób dwujęzyczna i dwujęzyczna integracyjna.

Terminy rekrutacji do klasy I – rok szkolny 2019/2020

 1. Składanie „Kart zgłoszenia dziecka” do sekretariatu szkoły – do  28 czerwca 2019 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne
  • termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z Rodzicami kandydata zgodnie z kolejnością wpływu „kart zgłoszenia” do sekretariatu szkoły;
  • w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonej rozmowy kandydat zostaje wpisany na listę uczniów klasy I, a Rodzice są zobowiązani do dopełnienia formalności;
  • niedopełnienie formalności w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem kandydata z listy uczniów klasy I, a tym samym udostępnieniem miejsca kolejnej chętnej osobie;
  • rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone do czasu wyczerpania miejsc na liście klasy I.

Rodziców obecnych uczniów Szkoła Dwujęzycznej Montessori, którzy pragną zapisać kolejne dziecko do naszej szkoły (do klasy I) prosimy
o złożenie „Karty zgłoszenia” najpóźniej do 15 lipca 2019 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Absolwenci  oddziałów przedszkolnych
  • Karta zgłoszenia
  • opłata rekrutacyjna i wpisowe w wysokości 300 zł
 2. Kandydaci z innych placówek:
  • Karta zgłoszenia
  • opłata rekrutacyjna w wysokości 350 zł
  • „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydana przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.

Opłat związanych z rekrutacją można dokonać gotówką w momencie składania karty zgłoszenia

http://radioplus.com.pl/radom/pierwsza-taka-w-radomiu-22564

KLASA II-VIII – ZASADY

Prosimy o dostarczenie:

Oryginału ostatniego świadectwa szkolnego

Zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka

3 zdjęcia legitymacyjne

inne dokumenty (m.in. opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)

kwestionariusz należy wypełnić i złożyć w sekretariacie

TERMIN INFORMACJI O PROGRAMIE EDUKACJI
W  SZKOLE DWUJĘZYCZNEJ MONTESSORI – 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Nabór uczniów do  Szkoły Podstawowej rozpoczyna się 4 lutego  2019 r.
 2.  Zapisy dzieci są przyjmowane na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły