Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. Marii Montessori

Zespół Monitorowania:

wychowanie przedszkolne  Beata Opałka Beata Książka
edukacja wczesnoszkolna  Iza Kołodziejczyk  Karolina Kozicka
edukacja  nauk matematyczno – przyrodniczych – koordynator: Tomasz Grzegorczyk
zespół -Izabela Szpak , Halina Mika, Elżbieta Marczewska, Elżbieta- Nowacka Woźniak
edukacja nauk lingwistycznych – koordynator Natalia Dziewięcka
zespół – Małgorzata Tatar , Jowita Janas
edukacja nauk humanistycznych – koordynator Monika Smolaga
zespół – Paweł Marzec , Dorota Szymaniak
edukacja informatyczna – MT