Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
Sportowymi Integracyjnymi
im.Marii Montessori

Partner International Primary School

Menu

SZKOŁA TO MY

koledzy-pracujacy-razem_1098-2588

EDUKACJA W NASZEJ SZKOLE


ROK SZKOLNY 2017/2018

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Założenia programowe w Bilingual  and International  Classes

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w wymiarze 12 godzin tygodniowo- nauka języka 2 godziny, 1 godzina przygotowanie  do egzaminu Cambridge – w naszym ośrodku zdają uczniowie egzamin, 6 godziny International Programme, 3 godziny projekt pedagogiczny CLIL. Głównym założeniem programu  jest to, by język obcy służył do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, a nie był tylko celem samym w sobie. Język angielski staje się wówczas środkiem przekazu w nauczaniu treści niejęzykowych, stanowi narzędzie do poznawania innych treści. Zakładany jest jak największy udział języka angielskiego podczas realizacji zajęć lingwistycznych.  Kontakt z językiem powinien być intensywny i dominować we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych. / współautor Programu Dwujęzycznego  dla sekcji polsko – angielskiej w Gimnazjum i  Liceum w Polsce / ORE ; autor dwujęzyczności w sekcji polsko-angielskiej w reginie radomskim i mieście Radom- dyrektor szkoły Anna Maciejewska


szkola4 EDUKACJA OGÓLNA

Nauczanie poprzez aktywność
Przestrzeganie reguł
Samodzielność
Koncentracja
Porządek
Ciche zajęcia indywidualne i grupowe
Obserwacja pedagogiczna
Indywidualny tok rozwoju
Materiał dydaktyczny Montessori dzieli się na:

pasekdol

Umiejętności praktyczne- Edukacja sensoryczna

– Edukacja językowa- Edukacja matematyczna
– Edukacja interdyscyplinarna

logo-plakat-psp


Montessori School w edukacji dwujęzycznej i międzynarodowej to rodzinna  szkoła, gdzie razem z nauczycielami, dziećmi i ich rodzinami tworzymy domową, przyjazną atmosferę. Chcemy żeby każdy uczeń czuł się u nas ważny i wyjątkowy.

Oferujemy wyjątkowy, niestandardowy program nauczania, który rozwija umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia, wzajemnej komunikacji oraz współpracy. Jest on wzbogacony o wiele interesujących form aktywnego rozwoju i zajęcia poza murami budynku szkolnego. Dzieci mają możliwość eksperymentowania, odkrywania świata przyrody, kultury i nauki podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, wyjść do różnych, ciekawych miejsc czy obiektów. 

W naszej szkole uczniowie są wolni od ograniczeń jakie narzuca ich rówieśnikom szkoła konwencjonalna, takie jak siedzenie w ławkach, rywalizacja, podręczniki.

Dzięki metodzie Montessori, umożliwiamy uczniom harmonijny rozwój we wszystkich dziedzinach życia, wzbudzamy w nich entuzjazm do nauki jednocześnie szanując ich indywidualną dziecięcą wrażliwość i osobistą godność.

Program nauczania w  Montessori School obejmuje w pełni realizację podstawy programowej MEN, wzbogacając edukację ucznia o niedostępne w typowych programach szkolnych treści z zakresu edukacji przyrodniczej, wielokulturowej, geograficznej, historycznej, botanicznej i przedsiębiorczości.

Każde dziecko zdobywa wiedzę i rozwija się we własnym tempie. Nasi uczniowie nie są porównywani, oceniani czy nagradzani. Podejmując aktywność dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, a nie z porażek innych.

Jak pokazuje doświadczenie  placówek Montessori na całym świecie, po zakończeniu edukacji montessoriańskiej dzieci są bardzo zorganizowane, znają swoje możliwości i potrafią świetnie planować swoje zadania.


error: Content is protected !!